• Į tikrus klausimus

 • Tikri atsakymai

Skaityk

 • Tęsinys. Komentatorius: „sakot, klimpstu?“. Sakau.

  Jūsų dėmesiui, pokalbio su komementatoriumi tęsinys. Jo komentuotą vaizdo įrašą ir pokalbio pradžią, galite rasti čia: https://youtu.be/t79ecCZmvIE; http://apologetika.lt/lt/article/komenta...


 • Komentatorius: „Aš visada buvau neutralus religijos atžvilgiu, bet padariau išvadas...“

  Karts nuo karto mano vaizdo įrašai apologetika.lt YouTube kanale sulaukia komentarų. Vieną tokių, reaguodamas į mano kalbą tema „Krikščionybė – tik kvailiams?“ (https://youtu.be/t79ecC...


 • Kas negerai su šiuo pasauliu? Trumpa refleksija.

  Apie G. K. Chesterton‘ą dažnai pasakojama tokia istorija. Kai vienas laikraštis jo paklausė: „Kas negerai su šiuo pasauliu?“, Chesterton‘as atsakė taip: „Brangūs ponai, Aš. Nuoši...


 • Kiek bendro (ne)turi mormonizmas ir krikščionybė?

  Ilgoka, bet labai įdomi, įžanga    Vakar aš ir mano žmona buvome susitikę a la atsisveikinimo pietų su dviem savo draugais mormonais. Atsisveikinom ne todėl, kad vieni kitus užknisom, bet...


 • Apie „šventus šaltinėlius“ ir jų (ne)reikalavimus

     Praėjusį savaitgalį teko lankytis tokioje Lietuvos vietoje (galit bandyti atspėti kur, bet už tai jums nieko nebus), iš kurios matosi ir Rusijos, ir Lenkijos teritorijos. Išeina toks Lietu...


 • Apie religijos, teologijos ir Biblijos „ekspertus“

     Norite tapti kokios nors srities ekspertu, bet tam neturite laiko? Ne bėda. Rinkitės religiją, teologiją ar biblistiką. Čia nebūtina nei domėtis, nei skaityti, nei suprasti, bet visiems g...


 • Kas ir koks yra Dievas bei kaip žinoti?

     Daug žmonių vartoją žodį Dievas, bet nebūtinai turi omenyje tą patį. Vienas sakys kad tai beasmenė, visaapimanti jėga, kitas - kad tai žmonių išgalvota būtybė, kurios nėra, treči...


 • Ar verta švęsti Velykas? (arba) Ar galima pagrįsti Jėzaus prisikėlimą?

  Mokiniai Petras ir Jonas bėga prie kapo Prisikėlimo rytą. Eugène Burnand, 1898Šaltinis: http://mikefrost.net/homepage/greatest-easter-painting-time/ Skirtingai nei teigia populiarioji nuomonė,...


 • Apologetika. Kaip? (III)

  Tinkamo naudojimo svarbaReikia suprasti, kad apologetika apima daugiau nei argumentaciją, retoriką, žinias, įrodymus ir pan. Ypatingai svarbus yra žmogaus, taikančio apologetiką, santykis su Di...


 • Apologetika. Kam ir kodėl? (II)

  Įvadas Kai kurie tikintieji apologetiką laiko disciplina skirta tik „intelektualiajam elitui“, bet visiškai nenaudinga ir nereikalinga paprastam krikščioniui, kuris tiesiog nori gyventi diev...


 • Apologetika. Kas? (I)

  Apibrėžimas Žodis apologetika yra kilęs iš graikų kalbos apologia (ἀπολογία) ir reiškia žodinę gynybą, atsakymo davimą. Senovės Graikijoje šis terminas vartotas teismo ginčuose...


 • Įvadas į apologetiką

  Apologetika, kaip konceptas ir terminas, Lietuvoje nėra plačiai žinomas ir suprantamas ne tik tų, kurie su krikščioniškuoju tikėjimu neturi (ar nenori turėti) nieko bendra, tačiau ir tų, ...


Gauti naujienas!