Sveiki atvykę!

apologetika.lt siekia pristatyti intelektualiai pagrįstą krikščioniškąjį tikėjimą bei atsakyti į jį nukreiptą kritiką, tuo pačiu skatinant civilizuotą dialogą su prieštaraujančiais.

DAUGIAU

Naujausi įrašai

Mediatekoje rasite įvairios informacijos intelektualiam krikščionybės pagrindimui ir apgynimui rašytiniu, vaizdo ir garso formatais.

MEDIATEKA MEDIATEKA

Mūsų misija

Pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą krikščionybei viešajame diskurse.

Mūsų vizija

Prisidėti prie Didžiojo Kristaus Paliepimo (Mato 28:18-20) įgyvendinimo, stiprinant bažnyčią bei kviečiant skeptikus pažvelgti į Evangelijos tiesą ir atveriant duris geriau ją suprasti.

Renginiai

Naujienlaiškis

VERČIAU ŠVENTAI SERGĖKITE SAVO ŠIRDYSE VIEŠPATĮ KRISTŲ, VISUOMET PASIRENGĘ ĮTIKINAMAI ATSAKYTI KIEKVIENAM KLAUSIANČIAM APIE JUMYSE GYVENANČIĄ VILTĮ.

VERČIAU ŠVENTAI SERGĖKITE SAVO ŠIRDYSE VIEŠPATĮ KRISTŲ, VISUOMET PASIRENGĘ ĮTIKINAMAI ATSAKYTI KIEKVIENAM KLAUSIANČIAM APIE JUMYSE GYVENANČIĄ VILTĮ.

1 Petro 3: 15

1 Petro 3, 15