• Į tikrus klausimus

 • Tikri atsakymai

Skaityk

 • Apie „šventus šaltinėlius“ ir jų (ne)reikalavimus

     Praėjusį savaitgalį teko lankytis tokioje Lietuvos vietoje (galit bandyti atspėti kur, bet už tai jums nieko nebus), iš kurios matosi ir Rusijos, ir Lenkijos teritorijos. Išeina toks Lietu...


 • Apie religijos, teologijos ir Biblijos „ekspertus“

     Norite tapti kokios nors srities ekspertu, bet tam neturite laiko? Ne bėda. Rinkitės religiją, teologiją ar biblistiką. Čia nebūtina nei domėtis, nei skaityti, nei suprasti, bet visiems g...


 • Kas ir koks yra Dievas bei kaip žinoti?

     Daug žmonių vartoją žodį Dievas, bet nebūtinai turi omenyje tą patį. Vienas sakys kad tai beasmenė, visaapimanti jėga, kitas - kad tai žmonių išgalvota būtybė, kurios nėra, treči...


 • Ar verta švęsti Velykas? (arba) Ar galima pagrįsti Jėzaus prisikėlimą?

  Mokiniai Petras ir Jonas bėga prie kapo Prisikėlimo rytą. Eugène Burnand, 1898Šaltinis: http://mikefrost.net/homepage/greatest-easter-painting-time/ Skirtingai nei teigia populiarioji nuomonė,...


 • Apologetika. Kaip? (III)

  Tinkamo naudojimo svarbaReikia suprasti, kad apologetika apima daugiau nei argumentaciją, retoriką, žinias, įrodymus ir pan. Ypatingai svarbus yra žmogaus, taikančio apologetiką, santykis su Di...


Straipsniai iš kitų šaltinių 

Krikščionybės šerdis

Apie Trejybę.

Reformacijos santraukos santrauka

Trumpai apie reformaciją

Tikrojo mokslo pagrindai " PRIZMĖ

Ką gali ir ko negali mokslas?

John Gray. Ateistų iliuzija (I)

Ateistas, kuris ne itin sužavėtas naujuoju ateizmu.

Ar Dievas yra Dramblys?

Filosofinės alegorijos apie aklus žmones ir dramblį paaiškinimas iš tikėjimo perspektyvos

Viešpats, melagis ar pamišėlis?

Ar jis buvo melagis? Jei Jėzus teigdamas esąs Dievas žinojo, kad nėra Dievas, tada jis melavo ir tyčia klaidino savo sekėjus. Bet jeigu jis buvo melagis, tai ir veidmainis, nes liepė kitiems būti sąžiningiems, nesvarbu kokia kaina, tuo tarpu pats skelbė didžiulį melą ir juo gyveno.

Tarp dangaus ir pragaro (I)

1963 metų lapkričio 22 dieną per keletą valandų mirė trys didžiai garbūs žmonės: C. S. Lewis, John F. Kennedy ir Aldous Huxley. Visi trys - kiekvienas savaip - tikėjo, kad mirtis nėra žmogaus gyvenimo pabaiga. Tarkime, kad jie buvo teisūs ir kad po mirties jie susitiko. Kaip klostytųsi jų pokalbis?

Biblinė kritikos apologija

Kritinis mąstymas ir kritika iš Biblinės perspektyvos.

Ar krikščionybė išstovės prieš XXI a. kritikus?

Ar visa krikščionybei išsakyta kritika yra pagrįsta? Rimtai pasverta? Keletas nepagįstų mitų apie krikščionybę.

Ar krikščionybė išstovės prieš XXI a. kritikus? 2 dalis

Tai straipsnio Ar krikščionybė išstovės prieš XXI a. kritikus? tęsinys.

Jėzus - istoriškas asmuo

Kiek tikras yra istoriškas Jėzus?

Stabmeldystė postmoderniais laikais

Kam lenkiamės nustoję garbinti Kūrėją?

Krikščionis šiuolaikiniame universitete

Šią temą sugalvojo TSPMI studentai. Iš pradžių ji atrodė primityvi ir biurokratinė, bet pradėjus ją gvildenti požiūris pasikeitė.

Gauti naujienas!