Misija

 Apologetika.lt misija susideda iš 5 dalių:

  • Pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą biblinei krikščionybei viešajame diskurse bei jį apginti;
  • Kviesti netikinčiuosius pažvelgti į krikščioniškosios tiesos teiginius, juos ištirti bei suprasti, kokias implikacijas Evangelija turi jiems asmeniškai;
  • Padėti krikščionims įsišaknyti tikėjime;
  • Įgalinti tikinčiuosius įtikinamai ir pagrįstai artikuliuoti krikščionybės tiesas bei pagarbiai atsakyti tiems, kurie turi klausimų/prieštarauja/neigia krikščioniškąjį tikėjimą;
  • Praktiniu patarnavimu liudyti Kristaus meilę ir Evangelijos jėgą.


Gauti naujienas!