Vizija

Prisidėti prie Didžiojo Kristaus Paliepimo (Mato 28:18-20) įgyvendinimo (pirmiausia Lietuvoje, o po to - ir už jos ribų), stiprinant bažnyčią bei kviečiant skeptikus pažvelgti į Evangelijos tiesą ir atveriant duris geriau ją suprasti. Gauti naujienas!