Apologetika

Apie mus

Mūsų misija

Siekiame pristatyti intelektualiai pagrįstą krikščioniškąjį tikėjimą bei atsakyti į jį nukreiptą kritiką, tuo pačiu skatinant civilizuotą dialogą su prieštaraujančiais. Tai darome per YouTube vaizdo įrašus, diskusijų laidą radijuje, podcast'us, straipsnius, gyvus susitikimus (paskaitas, seminarus, diskusijas ir pan.), įvairios apologetinės medžiagos vertimą į lietuvių kalbą ir kitais būdais.

Bažnyčiai

Norime padėti krikščionims įsišaknyti tikėjime. Taip pat, įgalinti tikinčiuosius įtikinamai ir pagrįstai artikuliuoti krikščionybės tiesas bei pagarbiai atsakyti tiems, kurie turi klausimų/prieštarauja/neigia krikščioniškąjį tikėjimą.

Skeptikams

Siekiame pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą biblinei krikščionybei viešajame diskurse bei jį apginti. Tuo pačiu, kviečiame netikinčiuosius pažvelgti į krikščioniškosios tiesos teiginius, juos ištirti bei suprasti, kokias implikacijas Evangelija turi jiems asmeniškai.

Dievui

Trokštame vykdyti didžiausią Viešpaties įsakymą: mylėti Dievą visomis savo jėgomis, siela, širdimi ir protu, o savo artimą kaip patį save bei prisidėti prie Didžiojo paliepimo, darant Kristaus mokiniais visų tautų žmones.

Tikėjimo išpažinimas

Mes laikomės istorinio ir tradicinio krikščioniškojo tikėjimo išpažinimo tiesų, koncentruodamiesi ties esminių krikščionybės teiginių pagrindimu ir apgynimu.

Tikri atsakymai į tikrus klausimus

Žmonės


Image
LAURYNAS JACEVIČIUS
APOLOGETIKA.LT ĮKŪRĖJAS IR KOORDINATORIUS
Vilniaus Universtiteto Filosofijos doktorantas
Evangelical Philosophical Society (Evangelinės filosofinės draugijos) narys

LAURYNO ISTORIJA

Norite prisidėti prie mūsų misijos?

Mums reikalingas nuolatinis palaikymas malda, finansine parama bei žmogiškaisiais resursais.