Apologetika

Kategorija: Vaizdo įrašai

Apie karą ir krikščioniškąjį tikėjimą kalbasi Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) ir du kariškiai: Darius Šulskis ir Vitalijus Beconis. Darius taip pat yra Alytaus evangelinės bažnyčios narys, pamokslininkas, o Vitalijus – šlovintojas giesme iš Vilniaus evangelinės bažnyčios. Abu vyrai karo tarnybą atlieka Vilniuje.

Skaityti toliau

Lauryno Jacevičiaus (apologetika.lt) pamokslas Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios pamaldose pagal 91 psalmę ir kitus tos dienos liturginius skaitinius.

Skaityti toliau

Lauryno Jacevičiaus (apologetika.lt) pokalbis su kunigu, pranciškonų vienuoliu br. Gediminu Numgaudžiu OFM apie tikėjimo išbandymus ir išbandytą tikėjimą.

Pokalbį įrašėme dar tik esant karo grėsmei, bet veiksmams Ukrainoje neprasidėjus. Tiek mes, o ypatingai broliai ir seserys Ukrainoje, jau yra ir bus toliau išbandomi. Melskimės ir veikime, tvirtai pasitikėdami Viešpačiu Kristumi!

Skaityti toliau

Diskusija apie apologetikos realijas ir perspektyvas Lietuvoje „Apologetika.lt“ įkūrėju ir „XFM“ radijo laidų vedėju Laurynu Jacevičiumi bei „Marijos Radijo“ laidos „Tikėjimo vartai“ vedėju kun. Sigitu Jurkštu VDU Katalikų teologijos fakultete. Moderuoja dr. Paulius Čerka.

Skaityti toliau

Visi krikščionys sutinka, kad žmogus yra nusikaltęs prieš Dievą bei savo artimą, tad jam reikia išteisinimo. Tačiau, nesutarimai kyla dėl konkretaus būdo, kaip tai įvyksta. Apie tikėjimą, darbus, jų santykį ir sąveiką, atlygį, nuopelnus ir kitus klausimus diskutuosime šioje tiesioginėje apologetika.lt laidoje. Dalyviai: buvęs evangelikas, katalikas advokatas, dėstytojas dr. Paulius Čerka ir Vilniaus evangelinės bažnyčios pamokslininkas, Evangelinio Biblijos instituto dėstytojas Tomas Dičius. Laidą veda Laurynas Jacevičius.

Skaityti toliau

Kiek kartų esate pasidalinę kokia nors naujiena su draugais (viešai ar ne, nesvarbu), patvirtinančia Jūsų poziciją, nors perskaitėte tik antraštę arba kieno nors kito nuomonę, su nuoroda į vaizdo įrašą, kurio patys nežiūrėjote? Reikalas tas, kad norime to ar ne, esame linkę ieškoti, atsirinkti ir dalintis būtent ta informacija, kuri paremia konkrečiai mūsų nuomonę. Tai vadinama „patvirtinimo šališkumu“ (ang. confirmation bias). Bėda ta, kad beveik bet kokiu klausimu manančiųjų bus ir vienaip, ir visai priešingai. Neprieštaravimo dėsnis mums sako, kad ir kažkaip, ir visiškai priešingai būti negali, tad kažkurioje pusėje slypi klaida. Tiesa, parodžius, kad klaida yra mūsų mąstyme, jos pripažinti ne itin norime. Daugiau apie tai įraše postringauja Laurynas Jacevičius (apologetika.lt).

Skaityti toliau

Lauryno Jacevičiaus mokymas krikščioniškoje jaunimo konferencijoje Salthshaker / Druskinė 2021-2022, vykusioje LCC Tarptautiniame universitete (Klaipėda).

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) lankosi Vilniaus Dievo motinos ėmimo į dangų (ortodoksų) katedroje, kurioje jį apsilankyti pakvietė bičiulis kun. Gintaras Sungaila iš ortodoksas.lt. Laurynas su Gintaru kalbėjosi (ir diskutavo) apie cerkvės ir Jeruzalės šventyklos panašumus, ikonas ir jų (ne)derėjimą su Senojo Testamento įsakymais, imperatorių Konstantiną, relikvijas, kunigų drabužius ir jų reikšmę, maldas už mirusius ir pan. Įdomaus žiūrėjimo!

Skaityti toliau

Lauryno Jacevičiaus (apologetika.lt) pokalbis su kunigu, pranciškonų vienuoliu br. Gediminu Numgaudžiu OFM apie Paskutiniuosius laikus ir su jais susijusias pranašystes.

Skaityti toliau

30/73