Apologetika

Pradžia

Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį.

1 Petro 3, 15

Apologetika.lt siekia pristatyti intelektualiai pagrįstą krikščioniškąjį tikėjimą bei atsakyti į jį nukreiptą kritiką, tuo pačiu skatinant civilizuotą dialogą su prieštaraujančiais.

Antrajame laidos „Biblijos slėpiniai“ sezone dr. Paulius Čerka (VDU) ir dr. Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) kalbasi apie vieną apie pamatinį visos Biblijos tekstą – Pradžios knygą. Dešimtojoje laidoje aptarta prigimtinė nuodėmė, nuopuolis, žmonių laisva valia ir vergystė nuodėmei.

Skaityti toliau

2023 vasario 9 d. Kauno arkivyskupijos salėje įvyko pirmasis pranešimų ir diskusijų ciklo „Žmogaus slėpinys“ susitikimas. Pranešimo „Žmogus – sukurtas ar save kuriantis?“ atvyko pristatyti Laurynas Jacevičius (apologetika.lt). Antroje susitikimo dalyje Laurynas ir Justas Žukauskas kalbasi apie ezoteriką, religiją, dvasingumą ir tikėjimo apmąstymą.

Skaityti toliau

Antrajame laidos „Biblijos slėpiniai“ sezone dr. Paulius Čerka (VDU) ir dr. Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) kalbasi apie vieną apie pamatinį visos Biblijos tekstą – Pradžios knygą. Devintojoje laidoje kalbėta apie Edeno sodo gyvatę, gėrio ir blogio pažinimo medį bei baimę mylėti.

Skaityti toliau

Lauryno Jacevičiaus pranešimas „Žmogus – sukurtas ar save kuriantis?“. Pirmasis pranešimų ir diskusijų ciklo „Žmogaus slėpinys“ susitikimas.

Skaityti toliau

MEDIATEKOJE RASITE daugiau ĮVAIRIOS INFORMACIJOS INTELEKTUALIAM KRIKŠČIONYBĖS PAGRINDIMUI IR APGYNIMUI RAŠYTINIU, VAIZDO IR GARSO FORMATAIS.
Apologetika.lt yra išlaikoma žmonių, kurie, Dievo raginami, palaiko mūsų misiją finansine parama.
Prisidėti prie šios tarnystės, galite ją remiant kasmėnesine parama ar vienkartinai, bet kokia Jūsų numatyta suma.

Jei nuspręstumėte remti reguliariai, praneškite mums adresu info@apologetika.lt

Dėkojame!

malda

Palaikykite mus užtardami ir prisimindami šią tarnystę maldoje!
Be jos negalime net pajudėti iš vietos.

Bažnyčiai

Norime padėti krikščionims įsišaknyti tikėjime. Taip pat, įgalinti tikinčiuosius įtikinamai ir pagrįstai artikuliuoti krikščionybės tiesas bei pagarbiai atsakyti tiems, kurie turi klausimų/prieštarauja/neigia krikščioniškąjį tikėjimą.

skeptikams

Siekiame pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą biblinei krikščionybei viešajame diskurse bei jį apginti. Tuo pačiu, kviečiame netikinčiuosius pažvelgti į krikščioniškosios tiesos teiginius, juos ištirti bei suprasti, kokias implikacijas Evangelija turi jiems asmeniškai.

pasauliui

Trokštame vykdyti didžiausią Viešpaties įsakymą: mylėti Dievą visomis savo jėgomis, siela, širdimi ir protu, o savo artimą kaip patį save bei prisidėti prie Didžiojo paliepimo, darant Kristaus mokiniais visų tautų žmones.

mūsų misija

Pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą krikščionybei viešajame diskurse.

mūsų vizija

Prisidėti prie Didžiojo Kristaus Paliepimo (Mato 28:18-20) įgyvendinimo, stiprinant bažnyčią bei kviečiant skeptikus pažvelgti į Evangelijos tiesą ir atveriant duris geriau ją suprasti.

Prenumeruokite naujienlaiškį

* privaloma užpildyti

jūsų

atsiliepimai

„Netikėtai pamačiau šį kanalą ir labai apsidžiaugiau. Noriu pasveikinti. Pati gerus metus seku apologetikos kanalus Youtube (ypač krikščionybės ir islamo diskusijas) ir vis galvodavau, kaip tais argumentais pasidalinti su lietuviais lietuviškai. Tai labai džiaugiuosi, kad toks darbas yra daromas. Ačiū ir sėkmės."
„Labai džiaugiuosi, kad užtikau Jūsų kanalą youtube, ir norėjau Jums ir Jūsų komandai padėkoti už Jūsų veiklą ir misiją!"
„Didelis AČIŪ už Jūsų nuoširdų darbą perduodant svarbiausia žinutę - Evangeliją ir ieškant būdų pasiekti jaunus žmonės nepaisant galimo atmetimo, nepatogumo ar nepopuliarumo. Ačiū už parodytą pavyzdį ir drąsą."

Laukiame Jūsų pasiūlymų, savanorystės, diskusijų temų.