Apologetika

Apologetika.lt
Ar Dievas yra?...

Tikri atsakymai į tikrus klausimus

sveiki atvykę!

Apologetika.lt siekia pristatyti intelektualiai pagrįstą krikščioniškąjį tikėjimą bei atsakyti į jį nukreiptą kritiką, tuo pačiu skatinant civilizuotą dialogą su prieštaraujančiais.

Bažnyčiai

Norime padėti krikščionims įsišaknyti tikėjime. Taip pat, įgalinti tikinčiuosius įtikinamai ir pagrįstai artikuliuoti krikščionybės tiesas bei pagarbiai atsakyti tiems, kurie turi klausimų/prieštarauja/neigia krikščioniškąjį tikėjimą.

skeptikams

Siekiame pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą biblinei krikščionybei viešajame diskurse bei jį apginti. Tuo pačiu, kviečiame netikinčiuosius pažvelgti į krikščioniškosios tiesos teiginius, juos ištirti bei suprasti, kokias implikacijas Evangelija turi jiems asmeniškai.

pasauliui

Trokštame vykdyti didžiausią Viešpaties įsakymą: mylėti Dievą visomis savo jėgomis, siela, širdimi ir protu, o savo artimą kaip patį save bei prisidėti prie Didžiojo paliepimo, darant Kristaus mokiniais visų tautų žmones.

Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį.

1 Petro 3, 15
Saint_Peter_5__24275.1413670776.1000.1200_400x
Mediatekoje rasite įvairios informacijos intelektualiam krikščionybės pagrindimui ir apgynimui rašytiniu, vaizdo ir garso formatais.

mediateka

Straipsniai

Tinklalaidės

Youtube įrašai

mūsų misija

Pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą krikščionybei viešajame diskurse.

mūsų vizija

Prisidėti prie Didžiojo Kristaus Paliepimo (Mato 28:18-20) įgyvendinimo, stiprinant bažnyčią bei kviečiant skeptikus pažvelgti į Evangelijos tiesą ir atveriant duris geriau ją suprasti.

Reasonable faith vilnius

Reasonable Faith yra plačiai pasaulyje žinoma apologetinė tarnystė, vadovaujama teologo, filosofo ir apologetiko William Lane Craig. Jis suteikia galimybę įkurti Reasonable Faith skyrių bet kurioje pasaulio vietoje (mūsų atveju – Vilniuje), skirtą padėti krikščionims augti tikėjime, keliant sunkius klausimus, ieškant į juos atsakymų, diskutuojant, klausant paskaitų, debatų ir pan.

2017 m. spalio mėnesį atidaryti Reasonable Faith skyrių teisę gavo apologetika.lt koordinatorius Laurynas Jacevičius.

Apie Adventą girdėjęs yra ne vienas, tačiau ne visi žino, kas tiksliai jis yra, kaip prasidėjo ir kodėl jo metu, pavyzdžiui, pasninkaujama? Iš tiesų, kas yra pasninkas? Ką apie tai sako Biblija? Kada ir kodėl krikščionys pradėjo švęsti Kalėdas? Ar ši šventė, kaip ir eglutė, perimta iš pagonių? Kada gimė Jėzus? Apie šiuos ir panašius klausimus kalbėjosi Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt ir ortodoksų kunigas, ortodoksas.lt tinklaraščio autorius bei Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos doktorantas Gintaras Sungaila.

Read more

Viena dažniausiai iškylančių temų, kalbant apie krikščioniškąjį tikėjimą, yra sukūrimo pasakojimai, randami Pradžios knygoje. Vieni sako, kad jie nesiderina su mokslu, tad negali būti priimti rimtai, kiti – atvirkščiai, kad mokslas juos paremia, dar kiti – kad jie su mokslu nieko bendro neturi. Pokalbio apie šią svarbią, bet sudėtingą temą Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) pasikvietė biblistą, katalikų kunigą, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoją Algirdą Akelaitį. Jis į šiuos klausimus žvelgia (kai kas taip sakytų) iš kiek netikėtos perspektyvos, ragindamas pirmiausia pažvelgti į Bibliją ir joje pateikiamus pasakojimus, kaip literatūrą, darydamas skirtį tarp doktrininio skaitymo ir tiesiog bandymo suprasti tekstą. Tad, išgirsite diskusijų ne tik apie sukūrimo pasakojimus, bet ir apie pačią prieigą prie Biblijos, kaip tokios.

Read more

Laukiame Jūsų pasiūlymų, savanorystės, diskusijų temų.

El. paštu:
telefonu:

+370 616 80739

socialiniuose tinkluose:
jūsų

atsiliepimai

„Netikėtai pamačiau šį kanalą ir labai apsidžiaugiau. Noriu pasveikinti. Pati gerus metus seku apologetikos kanalus Youtube (ypač krikščionybės ir islamo diskusijas) ir vis galvodavau, kaip tais argumentais pasidalinti su lietuviais lietuviškai. Tai labai džiaugiuosi, kad toks darbas yra daromas. Ačiū ir sėkmės."
„Labai džiaugiuosi, kad užtikau Jūsų kanalą youtube, ir norėjau Jums ir Jūsų komandai padėkoti už Jūsų veiklą ir misiją!"
„Didelis AČIŪ už Jūsų nuoširdų darbą perduodant svarbiausia žinutę - Evangeliją ir ieškant būdų pasiekti jaunus žmonės nepaisant galimo atmetimo, nepatogumo ar nepopuliarumo. Ačiū už parodytą pavyzdį ir drąsą."
Apologetika.lt yra išlaikoma žmonių, kurie, Dievo raginami, palaiko mūsų misiją finansine parama.
Jei norite tokiu būdu prisidėti prie šios tarnystės, galite ją remti tiek kasmėnesine parama, tiek vienkartinai, bet kokia Jūsų numatyta suma. Jei nuspręstumėte remti reguliariai, praneškite mums adresu info@apologetika.lt
Dėkojame!

malda

Palaikykite mus užtardami ir prisimindami šią tarnystę maldoje!
Be jos negalime net pajudėti iš vietos.