Apologetika

Pradžia

Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį.

1 Petro 3, 15

Apologetika.lt siekia pristatyti intelektualiai pagrįstą krikščioniškąjį tikėjimą bei atsakyti į jį nukreiptą kritiką, tuo pačiu skatinant civilizuotą dialogą su prieštaraujančiais.

Ateitininkų dialogų vedėjas Matas Bandzevičius ir Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) kalbasi apie evangelizacines pastangas ir patirtis bei kritiką krikščionybei.

Skaityti toliau

Antrajame laidos „Biblijos slėpiniai“ sezone dr. Paulius Čerka (VDU) ir dr. Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) kalbasi apie vieną apie pamatinį visos Biblijos tekstą – Pradžios knygą. Septintoje laidoje kalbėta du sukūrimo pasakojimus, dokumentinę hipotezę, Edeno sodą, medžius ir laisvą valią.

Skaityti toliau

Simonas Bendžius ir Laurynas Jacevičius (apologetika) 2023 m. krikščioniškos žiniasklaidos konferencijoje kalbasi apie religinį diskursą internete.

Skaityti toliau

Šešta Evangelinio Biblijos instituto Tarnystės mokyklos 2024 m. pavasario semestro paskaita. Ciklas: Biblijos apologetika. Tema: Biblija kaip Dievo žodis, jos įkvėptumas, neklaidingumas ir neklystamumas. Lektorius: Laurynas Jacevičius (apologetika.lt).

Skaityti toliau

MEDIATEKOJE RASITE daugiau ĮVAIRIOS INFORMACIJOS INTELEKTUALIAM KRIKŠČIONYBĖS PAGRINDIMUI IR APGYNIMUI RAŠYTINIU, VAIZDO IR GARSO FORMATAIS.
Apologetika.lt yra išlaikoma žmonių, kurie, Dievo raginami, palaiko mūsų misiją finansine parama.
Prisidėti prie šios tarnystės, galite ją remiant kasmėnesine parama ar vienkartinai, bet kokia Jūsų numatyta suma.

Jei nuspręstumėte remti reguliariai, praneškite mums adresu info@apologetika.lt

Dėkojame!

malda

Palaikykite mus užtardami ir prisimindami šią tarnystę maldoje!
Be jos negalime net pajudėti iš vietos.

Bažnyčiai

Norime padėti krikščionims įsišaknyti tikėjime. Taip pat, įgalinti tikinčiuosius įtikinamai ir pagrįstai artikuliuoti krikščionybės tiesas bei pagarbiai atsakyti tiems, kurie turi klausimų/prieštarauja/neigia krikščioniškąjį tikėjimą.

skeptikams

Siekiame pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą biblinei krikščionybei viešajame diskurse bei jį apginti. Tuo pačiu, kviečiame netikinčiuosius pažvelgti į krikščioniškosios tiesos teiginius, juos ištirti bei suprasti, kokias implikacijas Evangelija turi jiems asmeniškai.

pasauliui

Trokštame vykdyti didžiausią Viešpaties įsakymą: mylėti Dievą visomis savo jėgomis, siela, širdimi ir protu, o savo artimą kaip patį save bei prisidėti prie Didžiojo paliepimo, darant Kristaus mokiniais visų tautų žmones.

mūsų misija

Pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą krikščionybei viešajame diskurse.

mūsų vizija

Prisidėti prie Didžiojo Kristaus Paliepimo (Mato 28:18-20) įgyvendinimo, stiprinant bažnyčią bei kviečiant skeptikus pažvelgti į Evangelijos tiesą ir atveriant duris geriau ją suprasti.

Prenumeruokite naujienlaiškį

* privaloma užpildyti

jūsų

atsiliepimai

„Netikėtai pamačiau šį kanalą ir labai apsidžiaugiau. Noriu pasveikinti. Pati gerus metus seku apologetikos kanalus Youtube (ypač krikščionybės ir islamo diskusijas) ir vis galvodavau, kaip tais argumentais pasidalinti su lietuviais lietuviškai. Tai labai džiaugiuosi, kad toks darbas yra daromas. Ačiū ir sėkmės."
„Labai džiaugiuosi, kad užtikau Jūsų kanalą youtube, ir norėjau Jums ir Jūsų komandai padėkoti už Jūsų veiklą ir misiją!"
„Didelis AČIŪ už Jūsų nuoširdų darbą perduodant svarbiausia žinutę - Evangeliją ir ieškant būdų pasiekti jaunus žmonės nepaisant galimo atmetimo, nepatogumo ar nepopuliarumo. Ačiū už parodytą pavyzdį ir drąsą."

Laukiame Jūsų pasiūlymų, savanorystės, diskusijų temų.