Apologetika

Pradžia

Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį.

1 Petro 3, 15

Apologetika.lt siekia pristatyti intelektualiai pagrįstą krikščioniškąjį tikėjimą bei atsakyti į jį nukreiptą kritiką, tuo pačiu skatinant civilizuotą dialogą su prieštaraujančiais.

Laidoje „Biblijos slėpiniai“ dr. Paulius Čerka (VDU) ir dr. Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) kalbasi apie vieną labiausiai intriguojančių biblinių knygų – Mokytojo (Ekleziasto / Koheleto).

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) ir buvęs mormonas, Šiaulių skyriaus prezidentas, o dabar krikščionių pamokslininkas Eduardas Gabalas kalbasi apie mormonų misionierius, teologiją, veikimo būdus bei tai, kas Eduardą patraukė tapti šios bendruomenės nariu. Taip pat, kodėl Eduardas galiausiai pasirinko krikščionybę.

Skaityti toliau

Laidoje „Biblijos slėpiniai“ dr. Paulius Čerka (VDU) ir dr. Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) kalbasi apie vieną labiausiai intriguojančių biblinių knygų – Mokytojo (Ekleziasto / Koheleto).

Skaityti toliau

Simonas Bendžius (katalikas), Gintaras Sungaila (ortodoksas) ir Laurynas Jacevičius (evangelikas) toliau darko eterį savo veidais ir balsais. Šįkart jie rodosi ir skamba Marijos radijo Vilniaus studijoje, kur klegama apie krikščionių vienybę, konfesijų skirtumus, ant stulpų gyvenančius asketus ir kitus nesvietiškai įdomius reikalus.

Skaityti toliau

MEDIATEKOJE RASITE daugiau ĮVAIRIOS INFORMACIJOS INTELEKTUALIAM KRIKŠČIONYBĖS PAGRINDIMUI IR APGYNIMUI RAŠYTINIU, VAIZDO IR GARSO FORMATAIS.
Apologetika.lt yra išlaikoma žmonių, kurie, Dievo raginami, palaiko mūsų misiją finansine parama.
Prisidėti prie šios tarnystės, galite ją remiant kasmėnesine parama ar vienkartinai, bet kokia Jūsų numatyta suma.

Jei nuspręstumėte remti reguliariai, praneškite mums adresu info@apologetika.lt

Dėkojame!

malda

Palaikykite mus užtardami ir prisimindami šią tarnystę maldoje!
Be jos negalime net pajudėti iš vietos.

Bažnyčiai

Norime padėti krikščionims įsišaknyti tikėjime. Taip pat, įgalinti tikinčiuosius įtikinamai ir pagrįstai artikuliuoti krikščionybės tiesas bei pagarbiai atsakyti tiems, kurie turi klausimų/prieštarauja/neigia krikščioniškąjį tikėjimą.

skeptikams

Siekiame pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą biblinei krikščionybei viešajame diskurse bei jį apginti. Tuo pačiu, kviečiame netikinčiuosius pažvelgti į krikščioniškosios tiesos teiginius, juos ištirti bei suprasti, kokias implikacijas Evangelija turi jiems asmeniškai.

pasauliui

Trokštame vykdyti didžiausią Viešpaties įsakymą: mylėti Dievą visomis savo jėgomis, siela, širdimi ir protu, o savo artimą kaip patį save bei prisidėti prie Didžiojo paliepimo, darant Kristaus mokiniais visų tautų žmones.

mūsų misija

Pristatyti artikuliuotą ir intelektualų pagrindimą krikščionybei viešajame diskurse.

mūsų vizija

Prisidėti prie Didžiojo Kristaus Paliepimo (Mato 28:18-20) įgyvendinimo, stiprinant bažnyčią bei kviečiant skeptikus pažvelgti į Evangelijos tiesą ir atveriant duris geriau ją suprasti.

Prenumeruokite naujienlaiškį

* privaloma užpildyti

jūsų

atsiliepimai

„Netikėtai pamačiau šį kanalą ir labai apsidžiaugiau. Noriu pasveikinti. Pati gerus metus seku apologetikos kanalus Youtube (ypač krikščionybės ir islamo diskusijas) ir vis galvodavau, kaip tais argumentais pasidalinti su lietuviais lietuviškai. Tai labai džiaugiuosi, kad toks darbas yra daromas. Ačiū ir sėkmės."
„Labai džiaugiuosi, kad užtikau Jūsų kanalą youtube, ir norėjau Jums ir Jūsų komandai padėkoti už Jūsų veiklą ir misiją!"
„Didelis AČIŪ už Jūsų nuoširdų darbą perduodant svarbiausia žinutę - Evangeliją ir ieškant būdų pasiekti jaunus žmonės nepaisant galimo atmetimo, nepatogumo ar nepopuliarumo. Ačiū už parodytą pavyzdį ir drąsą."

Laukiame Jūsų pasiūlymų, savanorystės, diskusijų temų.