Apologetika

Category Archives: Mediateka

Simono Bendžiaus, bernardinai.lt religijos temų redaktoriaus, ir Lauryno Jacevičiaus (apologetika.lt) pokalbis apie tai, kodėl krikščionys tiki į vieną Dievą. Bet – esantį trijuose Asmenyse. Jis buvo skirtas tinklalaidei „Tai, ko neišgirdai per pamokslą,“ kuri buvo transliuota ir per XFM radiją.

Read more

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) dalinasi pamąstymu iš Evangelijos pagal Joną 4 skyriaus, kuriame randame pasakojimus apie Jėzaus susitikimą su samariete moterimi prie šulinio ir valdininko prašymą Jėzui pagydyti jo sūnų. Renginys: Agapės krikščionių studentų judėjimo „Connect vakaras“, Vilnius.

Read more

Neretai tikėjimas apibrėžiamas kaip manymas, vylimasis, kad kažkaip yra, nesant jokių įrodymų, ar net kai visi įrodymai rodo priešingai. Kitaip tariant, tikėjimas yra aklas. Tačiau, ar iš tiesų yra taip? Lauryno Jacevičius (apologetika.lt) gvildena krikščionišką tikėjimo sampratą Alfa kurso susitikime Šv. Jonų parapijoje, Vilniuje.

Read more

Kartais krikščionys stebisi: „Kodėl turėtume domėtis islamu? Argi jos visos kalba ne apie tą patį?…

Read more

Vaizdo įrašas iš Prisikėlimo festivalio uždarymo koncerto, http://www.festivalis.net Kalbėtojas – Laurynas Jacevičius (www.apologetika.lt) Filmavo ir…

Read more

Lauryno Jacevičiaus mokymas Vilniaus Malonės baptistų bažnyčioje (2020-09-20) apie biblinius duomenis, kuriais remiantis, daroma išvada,…

Read more

Vaizdo įrašas ir kelios akimirkos iš Agapės krikščionių studentų judėjimo organizuojamo klausimų-atsakymų vakaras Kauno technologijos…

Read more

Garso įrašas iš „Reasonable Faith“ Vilniaus skyriaus susitikimo 2020-08-27.. Tema: „Krikščionių konfesijos: protestantizmas.“ Pranešėjas: Holger Lahayne, Vilniaus…

Read more

Neretam krikščioniui, nepriklausomai nuo konfesijos, karts nuo karto tenka pa(si)aiškinti, kodėl jis save priskiria būtent…

Read more

Koranas įsako krikščionims spręsti pagal Evangeliją: Koranas 5, 47: Ir tegul teisia Indžilio (Evangelijos) turėtojai…

Read more

10/24