Apologetika

Kategorija: Vaizdo įrašai

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) salijasi savo Tėve mūsų / Viešpaties maldos apmąstymu krikščioniškoje jaunimo konferencijoje Saltshaker / Druskinė 2022-2023.

Skaityti toliau

Marijos radijo laidoje „Tiesiai šviesiai“ apie tikėjimą šiandien kalbasi Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) ir Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Skaityti toliau

Trys davatkos – Simonas Bendžius (katalikas), Gintaras Sungaila (ortodoksas) ir Laurynas Jacevičius (evangelikas) – antrajame naujos tinklalaidės epizode kalbasi apie skaistyklą, Kalėdų (ne)pagoniškumą, jogą ir čakras, metalo muziką ir jos sąsajas su demonais ir panašius linksmus klausimus.

Skaityti toliau

Kun. Sigitas Jurkštas (Marijos radijas) ir Laurynas Jacevičius (apologetikalt) kalbasi apie britų chemiko, ateisto dr. Peterio Atkinso kritiką evangelijų evangelijoms ir religinei moralei.

Skaityti toliau

Kun. Sigitas Jurkštas (Marijos radijas) ir Laurynas Jacevičius (apologetikalt ) kalbasi apie britų chemiko, ateisto dr. Peterio Atkinso kritiką Dievo buvimui.

Skaityti toliau

Pirmasis seminaras iš ciklo „Kaip skaityti Bibliją“, remiantis BibleProject medžiaga. Tema: Kas yra Biblija ir apie ką ji pasakoja? Vedėjas: Laurynas Jacevičius (apologetika.lt)

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčioje kalba apie tai, kodėl Biblijoje tiek daug dėmesio kreipiama į turtą ir pinigus.

Skaityti toliau

Spalio 31 d. minima Reformacijos diena. Šis Bažnyčios atsinaujinimo sąjūdis padarė didelę įtaką ne tik jai pačiai, tačiau ir visai Vakarų pasaulio, įskaitant ir Lietuvos, kultūrai bei pasaulėžiūrai. Reaguodama į Reformaciją, kurios pagrindiniu iniciatoriumi laikomas vokiečių vienuolis ir teologijos daktaras Martinas Liuteris (XVI a.), katalikų Bažnyčia atsakė Kontrreformacija ir katalikiškoji reforma. LDK turėjo potencialo tapti protestantiška valstybe, tačiau galiausiai išsilaikė kontrreformatoriškos jėgos, nei vienam valstybės vadovų netapus protestantu, nors simpatizavusių Reformacijai jų buvo.

Kaip būtų galima šį sąjūdį vertinti iš šiandienos perspektyvos? Ką Reformacija davė Lietuvai ir pasauliui? Ar vienokia ar kitokia reformacija buvo būtinybė, o gal vis tik klaida?

Diskutuoja: istorikė, Reformacijos tyrėja, VU profesorė dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė ir istorikas, krikščionybės istorijos Lietuvoje tyrėjas, VU docentas dr. Liudas Jovaiša. Pokalbį veda Laurynas Jacevičius (apologetika.lt).

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) ir kun. Sigitas Jurkštas (@Krikščioniški filmai) kalbasi apie Sigito tapimą krikščionimi, jo buvusį susidomėjimą ezoterika, Marijos apsireiškimus ir apie tai, kaip vystyti geras tarpkonfesines diskusijas.

Skaityti toliau

10/83