Apologetika

Kategorija: Vaizdo įrašai

Lauryno Jacevičiaus mokymas krikščioniškoje jaunimo konferencijoje Salthshaker / Druskinė 2021-2022, vykusioje LCC Tarptautiniame universitete (Klaipėda).

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) lankosi Vilniaus Dievo motinos ėmimo į dangų (ortodoksų) katedroje, kurioje jį apsilankyti pakvietė bičiulis kun. Gintaras Sungaila iš ortodoksas.lt. Laurynas su Gintaru kalbėjosi (ir diskutavo) apie cerkvės ir Jeruzalės šventyklos panašumus, ikonas ir jų (ne)derėjimą su Senojo Testamento įsakymais, imperatorių Konstantiną, relikvijas, kunigų drabužius ir jų reikšmę, maldas už mirusius ir pan. Įdomaus žiūrėjimo!

Skaityti toliau

Lauryno Jacevičiaus (apologetika.lt) pokalbis su kunigu, pranciškonų vienuoliu br. Gediminu Numgaudžiu OFM apie Paskutiniuosius laikus ir su jais susijusias pranašystes.

Skaityti toliau

Pokalbis naujoje „Marijos radijo“ laidoje „Tikėjimo vartai“, skirtoje gilesniam krikščioniškojo tikėjimo tiesų pažinimui. Apie moralę ir jos santykį su Dievo buvimu laidos metu kalbėjosi jos vedėjas kunigas Sigitas Jurkštas ir „Apologetika.lt“ koordinatorius Laurynas Jacevičius.

Skaityti toliau

Protestanto, past. Dariaus Širvio, ir kataliko, dr. Pauliaus Čerkos, diskusija apie Sola Scriptura principą. Moderuoja apologetika.lt koordinatorius – Laurynas Jacevičius.

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) dalijasi mintimis Vilniaus arkikatedros bazilikos parapijos „Alfa kurse“, skirtame susipažinti su krikščioniškojo tikėjimo pagrindais. Tema: „Tikėjimas. Kodėl ir kaip turėčiau pasakoti kitiems?“.

Skaityti toliau

„1978 m. lapkričio 18 d. Pietų Amerikos Gajanos džiunglėse įkurtoje Jimo Joneso uždaroje bendruomenėje sau gyvybę atėmė daugiau kaip devyni šimtai žmonių, keli šimtai iš jų – vaikai. Lyderis J. Jonesas nusišovė tą pačią dieną. Internete lengvai prieinamoje „Mirties juostoje“ (angl. Death Tape) aukoms Jonesas sako paskutinius žodžius: „Mes nenusižudėme. Mes atlikome revoliucinį veiksmą, protestuodami prieš nežmoniškas pasaulio sąlygas“. … 1978-ųjų įvykiai tapo riboženkliu: naujųjų religinių judėjimų įvaizdis bei jų tyrimai dalinami į prieš ir po Džonstauno. Po Džonstauno augo visuomenės nepasitikėjimas naujomis ar įtartinomis dvasingumo formomis bei formavosi antikultiniai judėjimai“, rašo Emilis Jakštys.

Kas, tad, yra destruktyvus kultas ir kaip jį atpažinti? Kokių galima pateikti pavyzdžių? Ar krikščionybė atitiktų destruktyvaus kulto apibrėžimą? Apie šiuos ir panašius klausimus Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) kalbėjosi su istorijos magistru ir straipsnių autoriumi, Emiliu Jakščiu.

Skaityti toliau

Didžioji dauguma ganytojų krikščioniškose bendruomenėse – vyrai. Lietuvė nėra išimtis. Kodėl susiklostė būtent tokia situacija? Ar Šventasis Raštas iš tiesų draudžia moterims vadovauti Bažnyčioje, ar draudimai daugiau susiję su prasta hermeneutika ir tradicija? Šiaulių evangelinės bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė, Anželika Krikštaponienė, šiemet mininti savo tarnystės trisdešimtmetį, prieš keletą metų šiai temai paskyrė knygą „Moteris – ganytoja“? Joje aptariami argumentai ir kontrargumentai abiem požiūriams – egalitariniam ir komplementariniam – bei apžvelgiama su moteru lyderyste susijusi situacija Lietuvos evangelinėse bažnyčiose. Apie šiuos klausimus „Apologetika.lt“ laidoje Anželiką pakalbino Laurynas Jacevičius.

Skaityti toliau

Kai kurių teigimu, skelbti savo tikėjimą kitam asmeniui, siekiant jį / ją atversti, yra netolerantiška. Ką tokiu atveju daryti krikščionims, kurie esminę krikščionybės žinią – Evangeliją – siekia paskelbti visiems ir, žinoma, viliasi jų atsivertimo? Kas yra Evangelija ir kodėl krikščionys taip primygtinai ją siūlo visiems? Apie šiuos ir panašius klausimus Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) pakalbino Lietuvos krikščionių studentų bendrijos vadovę Sigitą Makčinskienę ir ieskauDievo.lt koordinatorių Robertą Peteraitį.

Skaityti toliau

Pokalbis su pranciškonų vienuoliu br. Gediminu Numgaudžiu apie Dievo Žodžio – Šventojo Rašto – svarbą, jo skaitymo ypatumus bei asmenines patirtis, studijuojant Bibliją.

Skaityti toliau

10/46