Apologetika

Kategorija: Straipsniai

Daug žmonių vartoją žodį Dievas, bet nebūtinai turi omenyje tą patį. Vienas sakys kad tai beasmenė,…

Skaityti toliau

Tinkamo naudojimo svarba Reikia suprasti, kad apologetika apima daugiau nei argumentaciją, retoriką, žinias, įrodymus ir pan.…

Skaityti toliau

Kai kurie tikintieji apologetiką laiko disciplina skirta tik „intelektualiajam elitui“, bet visiškai nenaudinga ir nereikalinga paprastam krikščioniui, kuris tiesiog nori gyventi dievotą gyvenimą ir sekti Kristumi. Dar kiti teigia, jog apologetika yra ne tik nenaudinga, bet net gi žalinga tiek pačiam tikinčiajam, tiek tam, kuris dar nepažįsta Kristaus. Tam pagrįsti dažnai pateikiamos priežastys, tokios kaip: niekas netampa krikščionimi dėl įrodymų, apologetika sumenkina Biblijos autoritetą, niekam nerūpi įrodymai ir pan. Kalbant nuoširdžiai, iš dalies galima suprasti kai kuriuos iš šių teiginių, tačiau, su visa pagarba, nemanau, kad jie yra teisingi.

Skaityti toliau

Apologetika, kaip konceptas ir terminas, Lietuvoje nėra plačiai žinomas ir suprantamas ne tik tų, kurie…

Skaityti toliau

24/24