Apologetika

Kategorija: Vaizdo įrašai

Kun. Sigitas Jurkštas (Marijos radijas) ir Laurynas Jacevičius (apologetikalt) kalbasi apie britų chemiko, ateisto dr. Peterio Atkinso kritiką evangelijų evangelijoms ir religinei moralei.

Skaityti toliau

Kun. Sigitas Jurkštas (Marijos radijas) ir Laurynas Jacevičius (apologetikalt ) kalbasi apie britų chemiko, ateisto dr. Peterio Atkinso kritiką Dievo buvimui.

Skaityti toliau

Pirmasis seminaras iš ciklo „Kaip skaityti Bibliją“, remiantis BibleProject medžiaga. Tema: Kas yra Biblija ir apie ką ji pasakoja? Vedėjas: Laurynas Jacevičius (apologetika.lt)

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčioje kalba apie tai, kodėl Biblijoje tiek daug dėmesio kreipiama į turtą ir pinigus.

Skaityti toliau

Spalio 31 d. minima Reformacijos diena. Šis Bažnyčios atsinaujinimo sąjūdis padarė didelę įtaką ne tik jai pačiai, tačiau ir visai Vakarų pasaulio, įskaitant ir Lietuvos, kultūrai bei pasaulėžiūrai. Reaguodama į Reformaciją, kurios pagrindiniu iniciatoriumi laikomas vokiečių vienuolis ir teologijos daktaras Martinas Liuteris (XVI a.), katalikų Bažnyčia atsakė Kontrreformacija ir katalikiškoji reforma. LDK turėjo potencialo tapti protestantiška valstybe, tačiau galiausiai išsilaikė kontrreformatoriškos jėgos, nei vienam valstybės vadovų netapus protestantu, nors simpatizavusių Reformacijai jų buvo.

Kaip būtų galima šį sąjūdį vertinti iš šiandienos perspektyvos? Ką Reformacija davė Lietuvai ir pasauliui? Ar vienokia ar kitokia reformacija buvo būtinybė, o gal vis tik klaida?

Diskutuoja: istorikė, Reformacijos tyrėja, VU profesorė dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė ir istorikas, krikščionybės istorijos Lietuvoje tyrėjas, VU docentas dr. Liudas Jovaiša. Pokalbį veda Laurynas Jacevičius (apologetika.lt).

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) ir kun. Sigitas Jurkštas (@Krikščioniški filmai) kalbasi apie Sigito tapimą krikščionimi, jo buvusį susidomėjimą ezoterika, Marijos apsireiškimus ir apie tai, kaip vystyti geras tarpkonfesines diskusijas.

Skaityti toliau

A conversation between two friends Laurynas (Lithuanian; apologetika.lt) and Taavet (Estonian; Estonian Methodist Church) discussing their story, basketball, atheism and religion in Estonia, the methodist movement, healings, miracles, and more.

Skaityti toliau

Krikščionys teigia, kad Biblijoje yra Dievo įkvėptų tekstų rinkinys. Tačiau, ką reiškia Biblijos įkvėptumo doktrina? Apie tai Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) kalbėjosi su LCC Tarptautinio universiteto ir Evangelinio Biblijos instituto dėstytoju Romualdu Babarsku ir Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoju dr. Pauliumi Čerka.

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) ir br. Gediminas Numgaudis OFM (Pakutuvėnai) kalbasi apie šiandieninius iššūkius krikščionims ir į kaip juos reaguoti.

Skaityti toliau

Vienuolės, Nukryžiuotojo Kristaus seserys Rima Malickaitė ir Adelė Pilipavičiūtė, reaguoja į Vaido Baumilos dainos „Apžavai“ klipą. Reaguoti padeda Laurynas Jacevičius (apologetika.lt).

Skaityti toliau

20/89