Apologetika

Kategorija: Mediateka

Apie Adventą girdėjęs yra ne vienas, tačiau ne visi žino, kas tiksliai jis yra, kaip prasidėjo ir kodėl jo metu, pavyzdžiui, pasninkaujama? Iš tiesų, kas yra pasninkas? Ką apie tai sako Biblija? Kada ir kodėl krikščionys pradėjo švęsti Kalėdas? Ar ši šventė, kaip ir eglutė, perimta iš pagonių? Kada gimė Jėzus? Apie šiuos ir panašius klausimus kalbėjosi Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt ir ortodoksų kunigas, ortodoksas.lt tinklaraščio autorius bei Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos doktorantas Gintaras Sungaila.

Skaityti toliau

Viena dažniausiai iškylančių temų, kalbant apie krikščioniškąjį tikėjimą, yra sukūrimo pasakojimai, randami Pradžios knygoje. Vieni sako, kad jie nesiderina su mokslu, tad negali būti priimti rimtai, kiti – atvirkščiai, kad mokslas juos paremia, dar kiti – kad jie su mokslu nieko bendro neturi. Pokalbio apie šią svarbią, bet sudėtingą temą Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) pasikvietė biblistą, katalikų kunigą, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoją Algirdą Akelaitį. Jis į šiuos klausimus žvelgia (kai kas taip sakytų) iš kiek netikėtos perspektyvos, ragindamas pirmiausia pažvelgti į Bibliją ir joje pateikiamus pasakojimus, kaip literatūrą, darydamas skirtį tarp doktrininio skaitymo ir tiesiog bandymo suprasti tekstą. Tad, išgirsite diskusijų ne tik apie sukūrimo pasakojimus, bet ir apie pačią prieigą prie Biblijos, kaip tokios.

Skaityti toliau

Simono Bendžiaus, bernardinai.lt religijos temų redaktoriaus, ir Lauryno Jacevičiaus (apologetika.lt) pokalbis apie tai, kodėl krikščionys tiki į vieną Dievą. Bet – esantį trijuose Asmenyse. Jis buvo skirtas tinklalaidei „Tai, ko neišgirdai per pamokslą,“ kuri buvo transliuota ir per XFM radiją.

Skaityti toliau

Laurynas Jacevičius (apologetika.lt) dalinasi pamąstymu iš Evangelijos pagal Joną 4 skyriaus, kuriame randame pasakojimus apie Jėzaus susitikimą su samariete moterimi prie šulinio ir valdininko prašymą Jėzui pagydyti jo sūnų. Renginys: Agapės krikščionių studentų judėjimo „Connect vakaras“, Vilnius.

Skaityti toliau

Neretai tikėjimas apibrėžiamas kaip manymas, vylimasis, kad kažkaip yra, nesant jokių įrodymų, ar net kai visi įrodymai rodo priešingai. Kitaip tariant, tikėjimas yra aklas. Tačiau, ar iš tiesų yra taip? Lauryno Jacevičius (apologetika.lt) gvildena krikščionišką tikėjimo sampratą Alfa kurso susitikime Šv. Jonų parapijoje, Vilniuje.

Skaityti toliau

Kartais krikščionys stebisi: „Kodėl turėtume domėtis islamu? Argi jos visos kalba ne apie tą patį?…

Skaityti toliau

Vaizdo įrašas iš Prisikėlimo festivalio uždarymo koncerto, http://www.festivalis.net Kalbėtojas – Laurynas Jacevičius (www.apologetika.lt) Filmavo ir…

Skaityti toliau

Lauryno Jacevičiaus mokymas Vilniaus Malonės baptistų bažnyčioje (2020-09-20) apie biblinius duomenis, kuriais remiantis, daroma išvada,…

Skaityti toliau

Vaizdo įrašas ir kelios akimirkos iš Agapės krikščionių studentų judėjimo organizuojamo klausimų-atsakymų vakaras Kauno technologijos…

Skaityti toliau

Garso įrašas iš „Reasonable Faith“ Vilniaus skyriaus susitikimo 2020-08-27.. Tema: „Krikščionių konfesijos: protestantizmas.“ Pranešėjas: Holger Lahayne, Vilniaus…

Skaityti toliau

130/146